TT Ads

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Har du noen gang tenkt over hvilken del av kroppen som har størst overflate? Svaret er selvfølgelig avhengig av hva du legger i spørsmålet, men de såkalte alveolene i lungene har en samlet overflate som er hele 70 – 80 kvadratmeter. Denne gigantiske kontaktflaten er nødvendig for at lungene skal kunne hente inn nødvendig mengde oksygen fra luften, samtidig er både vevet i lungene og andre steder på kroppen i konstant kontakt med eventuelle avfallsstoffer og forurensninger i luften.

Usynlig støv og andre forurensninger

Våren er en av høysesongene for både storrengjøring og interesse for luftkvalitet og støv i boligen. Når sollyset kommer tilbake etter vinteren er det lettere å se hvor mye støv som egentlig gjemmer seg i kriker og kroker, men også hvor mye støv som faktisk befinner seg i luften til enhver tid. Det finnes få snarveier til å redusere mengden støv og luftforurensninger:

  • God utlufting og ventilasjon er et godt tiltak i et land som Norge, der luftkvaliteten i nesten alle tilfeller vil være høyere utendørs.
  • En luftrenser kan være et godt komplement, se for eksempel Forbrukerliv.no hvis du vil se nærmere på ulike modeller og alternativer.
  • God rengjøring, helt enkelt vanlig støvsuging og lufting av for eksempel dyner og puter, er også avgjørende for å opprettholde et godt inneklima.

Husk også på at for eksempel støvmidd eller mugg kanskje ikke er noe du kan se enkelt, men du kan påvirke rammebetingelser ved å for eksempel sørge for riktig luftfuktighet.

Helseplager og symptomer på dårlig inneklima

I stort er det særlig luftveier og slimhinner som er utsatt for ugunstig inneklima, selv om andre deler av kroppen også kan påvirkes. FHI opplyser at plager og ubehag knyttet til tørr luft er en vanlig utfordring, noe som er særlig relevant i fyringssesongen. Det er selvfølgelig viktig å se tørr luft opp mot konsekvensene av for høy luftfuktighet – en luftfukter er definitivt ikke svaret på alle utfordringer knyttet til tørr luft.

Personer som allerede er rammet av allergier, astma eller andre overfølsomhetssykdommer er særlig sårbare for ugunstig inneklima. Samtidig er det viktig å huske på at inneklimaet kan være både en forverrende og utløsende faktor når det gjelder slike plager, derfor er det lurt med forebyggende tiltak også hvis du ikke sliter med for eksempel allergier. Inneklima og innendørs luftkvalitet er helt enkelt viktige faktorer for alle nordmenn, og det kan lønne seg å se nærmere på egen bolig allerede i dag.

TT Ads