TT Ads

Dagens marked er preget av en sterk internasjonalisering, og dette setter nye krav til de globale virksomheter. Det er nemlig slik at i dag forventes det ofte at virksomheters hjemmesider kan oversettes til det språk som tilhører det land den potensielle kunde befinner seg i. Dette vil i praksis bety at dersom en dansk virksomhet opererer på det norske marked, så forventes det at hjemmesiden kan oversettes til norsk, selv om norsk og dansk ligner hverandre mye, og skrivemåten er meget lik. Diction er en av de virksomheter som kan hjelpe med disse oversettelser. Diction er et oversettelsesbyrå som utelukkende benytter seg av morsmålsoversettere når de mottar tekster fra sine kunder som skal oversettes. Utover at de benytter seg av morsmålsoversettere så blir alle deres produserte tekster korrekturlest, av en annen oversetter som også har det ønskede språk som morsmål. Grunnen til den strenge gjennomgang av tekstene er fordi Diction vil sikre seg den beste kvalitet til deres kunder.

Grammatikk er viktig i en oversettelse, og de tekster som fremkommer på en virksomhets hjemmeside er med til å gi kunden et inntrykk av profesjonalitet. En hjemmeside med flere små ergerlige feil, kan være avgjørende for om den potensielle kunde velger å kjøpe sitt produkt et annet sted. Her vil Diction kunne være en viktig partner for virksomheten, slik at virksomheten kan ha ro i magen, og være sikker på at de tekstene som blir publisert på hjemmesiden, også er grammatisk korrekt skrevet. Diction har flere morsmålsoversettere som ikke bare oversetter de nordiske språk, men også flere andre språk som spansk og tysk. Diction har siden 2010 produsert tekster i store deler av nord-europa, med deres hovedfokus på de skandinaviske land. Diction kan hjelpe med mer en bare oversettelse, nemlig også korrektur av tekster, samt produksjon av tekster, på det ønskede språk.

TT Ads

Post not found !